Pondělí, 5 června, 2023
aktualne

Jak na zdění z cihel v zimě

Zdění v chladném počasí s sebou přináší mnohé výzvy. Stavební sezóna ovšem nemusí skončit s příchodem prvních mrazů. Díky moderním stavebním technologiím lze realizovat cihlové stavby téměř celoročně.
V minulosti se v zimě prakticky nedalo zdít. Cihly se ukládaly do hrubého maltového lože, které bylo náchylné k zamrznutí a popraskání. V současnosti se při výstavbě preferují zejména velkoformátové broušené cihly, které se zdívají na tenkovrstvou maltu nebo zdící pěnu, se kterou lze zdít iv chladnějším počasí. Avšak iu těchto moderních zdicích technologií si založení první řady cihel nadále vyžaduje maltové lůžko klasické tloušťky. Existují však speciální malty, které umožňují založení hrubé stavby z cihel i při poklesu teploty pod 0 °C. „Se zimní zakládací maltou Porotherm Profi AM-W můžete položit první řadu cihel až do teploty – 5 °C, což radikálně prodlouží stavební sezónu,“ říká Ing. Gabriel Szöllösi, produktový manažer firmy Wienerberger.

Malta na založení první řady Porotherm AM-W
Minerální vápenocementová malta určená pro přesné výškové založení první řady broušených cihel umožňuje zdění první řady cihel až do teploty – 5 °C. | Zdroj: Wienerberger
Tenkovrstvou maltu lze použít při teplotě nad 5 °C
Na rozdíl od nebroušených cihel mají ty broušené dokonale rovné, navzájem rovnoběžné ložné plochy, což umožňuje aplikaci tenčí vrstvy pojiva. Výhodou tenkovrstvé malty je eliminace tepelných mostů ve formě tlustých vrstev klasické malty a snížení stavební vlhkosti ve zdivu. I samotná aplikace je jednoduchá. Nanáší se pouze na několik cihel najednou, protože je třeba je na maltu uložit do přibližně 2 minut. Zdět na tenkovrstvou maltu lze při teplotách minimálně 5 °C. Musíte mít také jistotu, že teplota neklesne níže ani následujících cca 24 hodin. Tenkovrstvá malta neumožňuje přidávání nemrznoucích přísad do směsi, protože by mohlo dojít k jejímu promrznutí.

Zdicí pěna Porotherm DryFix Extra

Jak chlad ovlivňuje hrubou stavbu
Jak již bylo vysvětleno výše, ne každá technologie zdění je aplikovatelná během zimního období. Hlavním problémem při zdění hrubé stavby v chladném počasí je malta. Ta se vyrábí z cementu, vápna, písku a vody. Nízké teploty (pod 5 °C) způsobují, že voda v maltě zamrzne a následně se rozpíná. Rozpínání ohrožuje strukturální vazbu a hydroizolační vlastnosti směsi.

Nízké teploty zpomalují také hydrataci cementu v maltové směsi a prodlužují dobu vytvrzování cementu. To znamená, že malta bude déle tuhnout, aby dosáhla ideální pevnosti. V některých případech nedosáhne plné pevnosti vůbec, což vede ke slabému spojení a také ke konstrukci náchylné k praskání.

Zdět v zimě lze všechny broušené cihly Porotherm Profi včetně systému Porotherm T-Profi a EKO+ Profi, které umožňují zhotovit jednovrstvé omítané obvodové zdivo bez potřeby zateplení.
Zdět v zimě lze všechny broušené cihly Porotherm Profi včetně systému Porotherm T-Profi a EKO+ Profi, které umožňují zhotovit jednovrstvé omítané obvodové zdivo bez potřeby zateplení.

Zdění na zdící pěnu ušetří až 30 % času
Zdění na zdící pěnu, což je suchá metoda zdění, je proto jediným bezpečným řešením při poklesu teplot pod bod mrazu. Zdicí pěna neobsahuje vodu, takže nedochází k přenášení technologické vlhkosti z pojiva do cihel. Práce se zdící pěnou navíc ušetří až 30 % času, který je za nepříznivého počasí vzácný. „Tento způsob zdění nevyžaduje zdlouhavou přípravu malty, tedy ani míchačku. Pěna se na cihly nanáší přímo z dózy pomocí aplikační pistole, což zaručuje snadnou a pohodlnou manipulaci,“ vyzdvihuje Ing. Gabriel Szöllösi a dodává „Dózy se zdící pěnou je nutno skladovat v temperovaném prostoru – ideální teplota obsahu dózy je + 20 až + 25 °C. Aby se zabránilo rychlému vychladnutí pěny během zdění, doporučuje se na dózy používat vhodné tepelněizolační ochranné návleky. Se zdící pěnou Porotherm DryFix extra můžete zdít až do teploty -5 °C.“

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

spot_img

Related Articles